147

[email protected]

khong biết bạn tên gì luôn

làm rể miền tây khum ? đang nói lỡ bị rớt mạng

Trả lời :

: làm liền lun ó
: Ok