216

https://www.facebook.com/100035818450500/

Đoá hoa năm 2 BK

Nếu có lỡ bị out thì nhắn qua đây nè bà: "fb.com/100035818450500"

Trả lời :

: Mệt mấy ông bố đời ghê ai mượn bu vào thể hiện vậy? Ai ngu đần tới mức để fb chính lên cho lũ dở hơi vào quấy phá. Chán cái tư duy!
: Fb clone mà hổ báo thế em zai, ra gặp im như con cún
: Kệ đi bạn ơi trong này lắm thằng ghen ăn tức ở đi phá lắm=))
: Thanh niên có vấn đề gì với tôi không mà đi cmt bậy? Đấy có bản lĩnh thì liên hệ tôi qua fb đấy mà nói chuyện.
: Fuck boy