100

Plz contact :v

Bé năm nhất NNA học Hcmue thích hcmute

Đang nhắn mà bấm nhầm gì rồi v em, sửa xe online chưa xong mà

Trả lời :

: Helo
: Rất tiếc anh đã bị loại vì ko phải gu em
: A rep rồi nha, check đi nè
: [email protected]
: mail còn nóng hổi nè^^
: em nhắn quá chời mà bị lỗi hay gì ớ:<
: dạ aloo