145

[email protected]

Hỡi mấy thằng con trai làm tui mất niềm tin vào con trai trên đây

Tui định lên đây để tìm được một cậu chàng để kéo lại sự mất bình tĩnh trong tui và để tui ko còn nghĩ đến việc chơi less. Vậy mà mới lên tôi đã gặp 10 thằng, trong đó có 6 thằng đã có ny mà còn tìm fwb, 4 thằng còn lại chưa có nhưng vẫn đang tìm fwb. Thành ra tui quyết định sẽ chơi less. Mặc dù tui vẫn chưa hiểu xu hướng tính dục của bản thân. Đm cuộc đời

Trả lời :

: bạn chưa hiểu xu hướng tính dục của bản thân thì thử thôi, nếu sau không hợp có thể đổi lại nhưng mà con trai cũng có this và that nên đừng gom chung đống v
: bạn chưa hiểu xu hướng tính dục của bản thân thì thử thôi, nếu sau không hợp có thể đổi lại nhưng mà con trai cũng có this và that nên đừng gom chung đống v
: trai giờ đa số bê bết lắm
: Thế sao bạn không nghĩ đến việc ra ngoài tiếp xúc?
: chưa kể mấy mấy thằng không người yêu không fwb thì gạ chat sex.... dm đời
: Les vui mà ko lo dính bầu :v