135

.

Chế đã ra trường nhưng còn trẻ trâu, sắp chia tay ny

sao out mất tiêu, nch lại hong

Trả lời :

: Vầy chắc là k có tài sản để chia nên t mới rầu
: Chia tay không vui do chưa chia tài sản á :)))
: Chúc mừng gì mà chúc mừng. Hình như chia tay rồi mà t vẫn k dui hơn chút nào.
: 321
: chúc mưng chúc mừng chế =)))
: hazz t chia tay rồi hiuhiu
: nghĩ sao nói vậy đi chế, không thôi im im tầm 1 tháng là người ta tự nói chia tay thôi =))))
: T vẫn chưa biết nói chia tay làm sao luôn chời ơi
: bị lag đó trời, tức hết sức
: Ủa m out mà