141

Kjjjnbbjj

Một số bạn nam

Bớt vô đây mà gạ gẫm chat sex lại đi nhá, dơ lắm luôn á

Trả lời :

: Đụ má tao thích gạ làm con cặc gì t
: t còn gặp nữ gạ chat sex 100k
: Yes
: Các bạn nữ nên nhiệt tình gạ gẫm hơn là các bạn nam sợ à
: Mong
: Yesss!