120

9999999999

Gửi tới những ai đó

Học đâu cái nết người ta nhắn mà không trả lời vậy

Trả lời :

: Gg
: Có thể web bị lỗi đó b ơi
: hic me too. Hay tụi vs bạn nch thử?