115

...

K kỳ vọng sẽ k thất vọng

K kỳ vọng sẽ k thất vọng Ko coi là quan trọng thì

Trả lời :

: Haha, tức dễ sợ, tự dưng mất tiu đâu
: Mình đây. Mình bị out.
:
: oh vậy à wow