165

1

nam gạ đ!t, nữ nch hãm L. gặp ai cũng chán vc ra :)))

nam gạ đ!t, nữ nch hãm L. gặp ai cũng chán vc ra :))) được cái tự ái cao :)))

Trả lời :

: Haha thì đấy mới trân trọng khi tìm được người để nói chuyện :v