192

12345

.

0994332734 Thằng này SPKT, 25t suốt ngày hỏi "Dâm k?" nha mng

Trả lời :

: Haha
: kB nhé 0994332734
: ok ông