113

.

Con cháu học USSH 2k1

con nhỏ này chưa chào tạm biệt gì hết out vậy hả. Thiệt là quá đáng

Trả lời :

: Con nhỏ buồn ngỉu lém á
: Quá đáng lắm luôn á