106

0587453472

Bình Phú Quận 6

Đang nói mà ngủ ngang vậy m, t tức m á

Trả lời :

: Buồn thật chắc do hết duyên
: không app lỗi đó, tui nhắn ông k thấy