112

AWgggh

Chị năm 2 nhân văn

Em hoa sen năm 1 đây chị oi

Trả lời :

: Tìm tui qua chơi đúng không
: hổng có mừ
: Em tìm thụ bên trường chị mừ
: dạ hổng phải, em hổng có thụ
: Chị đây bé ơi em thụ bên trường chị đúng hem ^^