160

0866001324

bạn ở Qnam

t là đứa BK miền tây nè, sao out mất r, có thấy thì liên hệ lại nha :<

Trả lời :

: Đừng tìm nữa em mệt rồi :) giờ có hẹn với anh khác
: Ko muốn nói nữa nên mình out á, kiếm chi v