220

Minhhuynh

Bạn nữ năm 1

Sao out mà k nói gì v trời, tiếc quá.

Trả lời :

: Sợ m quá nên out đấy