84

.

bạn học Việt Đức năm 3

cho mình xin lỗi, bị out

Trả lời :

: có rảnh thì add [email protected]
: Không sao cả bạn ơi