132

như trên

Gửi cô gái dễ thương còn bỏ con ngựa sắt ở nhà xe ktx ơi

Chưa kịp xin in4 nửa đi đâu rồi nè.email tui đây [email protected]

Trả lời :

: My info is Trịnh Trần Phương Tuấn