153

zzz

bạn Nhân Văn

Cảm ơn m vì nghe t tâm sự

Trả lời :

: Goodluck for you
: Good
: Okeiii t biết t tốt ))