149

7

Bạn Phú Nhuận

:))) có nick ảo kb nch k

Trả lời :

: Đi nhé nhiêu tiền em
: :))) phải bạn nhắn k vậy
: Đi tàu nhanh k a
: Ko cần cưỡng cầu tạm biệt và chúc vui vẻ
: Bạn tạo cái mail hay gì đó đc k :)))
: K được đâu có duyên sẽ gặp lại
: Để lại mail đc k bạn
: K có nick ảo :))