150

:)

Bà cô năm 3 Bình Dương học Tự nhiên hay qua Thủ Đức

Tin hay khong tùy. Tại chưa gì mà m đánh giá tao thế nên tao hơi cay thoi

Trả lời :

: Đúng trẻ trâu hỏi sao vẫn ế :)
: Chấp nhặt ng lạ mà cay gì, trẩu
: Cay kệ mẹ m