113

Abc

BK

Cảm ơn mấy lời tư vấn của m nhe. T ngủ nên out trước đây. Có duyên gặp lại t phiền m tiếp

Trả lời :

: Mấy con trà xanh hamlol lắm nha
: Hi
: Hi
: Không sao cả