132

.

uit bro

Buổi trò chuyện khá hay đó bro :D peace out

Trả lời :

: Yeah so am i bku bro :D hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
: Peace là trò chuyện về đào à
: Ok u. Si du tu mó rô