143

1

NLU 2?

zl t 0797058990

Trả lời :

: Lại fwb :) toàn nông dân chăm chỉ
: bần vkl ra có chó nó fwb với m
: M là cái thằng chuyên đi rủ fwb chứ gì? Muốn chơi gái mà không có tiền nên cứ đi gạ fwb suốt
: :)) tối qua nch bth mà
: Biến thái quá, không add