178

1111111

Năm cuối BK quê Lâm Đồng

Hình như do mạng lag đúng không?

Trả lời :

: T mới tạo mail này, bạn liên hệ qua đó nhá
: [email protected]
: Bạn cho gmail i
: Cho cái gì đó liên lạc lại luôn cho nhanh
: Con nect lúc nào nè
: Thích gì ngộ ghê, connect lại ko chàng trai Lâm Đồng?
: Nhưng mình thích ở rể :<
: Hết dịch lên phải lên Lâm Đồng 1 chuyến
: Tiếc quá không sao nào dâu Lâm Đồng onl
: Vậy hết về làm dâu Lâm Đồng đc rồi :>
: Mạng yếu á lag
: nay nó hay bị vậy lắm