87

Trúa hmề

Người cùng “mơ” về trai uit :)

Đang cùng thuyền dập tơi fuckboiz mà giờ thiêng nước độc quá :)) Thôi thì duyên mình lỡ, dù sao cứ mãi ăng ti nhé

Trả lời :

: Adu vip pro rủ nhau an ti trai uit à :v
: Ok