89

123

Mối quan hệ không đi tới đâu. Thoáng

Sao out vậy bạn làm bạn đc không

Trả lời :

: Đừng tin đứa con trai nào thoáng -> fuckboiz đấy
: = ))) Bạn nói đúng vl.
: Thấy thoáng cái là ham, sống mà cứ thích kiểu không phải chịu trách nhiệm =)))