87

@

Băng Búa liềm

m đâu rầu

Trả lời :

: Goodbye
: okay
: T chơi vs người khác :v