105

Rachel_aa

Rachel

Bạn ơi mắt thì lách như con ếch răng vẩu mồm trề như con cá trê học ngu cứ thích nổ

Trả lời :

: :) it is me
: haha