78

Jsjsjsjsjssjs

Tú 66

Tú ơi Tú à, sao tự nhiên m bỏ đi z??

Trả lời :

: Phải Tú k? T có nói gì phèn hay không đâu mà m đi mất tiu z?
: Hello