89

0979000476

Bạn khánh huyền

Qua đang nt thì bị diss chưa kịp kb face... from 30'-->5p

Trả lời :

: alo?? pai e k khanh huyen :D
: alo
: